Over Brueghelheem

Brueghelheem, een ontmoetingscentrum voor jong en oud!

Brogelaar of niet, iedereen is er welkom!

De naam BRUEGHEL [schilder] HEEM [huis, maar vooral thuis] spreekt voor zich. Brueghel wist als geen ander het dagelijkse leven vanuit verschillende ooghoeken in beeld te brengen.

Feesten, eten, drinken, dansen, zingen, zeveren, geloven, verdriet delen, werken, discussiëren, (toneel)spelen, creatief zijn, sporten…

Al deze zaken brengen ons kennis bij over onszelf en de samenleving, ze verruimen onze geest, ontspannen, maken ons verdraagzamer en zorgen voor sociale samenhang.

Brueghelheem is een plaats om deze woorden met vallen en opstaan waar te maken…